Välj en sida

De flesta elbolag har flera olika avtal för kunderna att välja på. Primärt skiljer sig avtalet åt gällande om det är rörligt eller fast pris. Detsamma gäller för Stockholms Elbolag som erbjuder kunderna att välja mellan tre olika alternativ. För att underlätta för nya kunder betygsätter företaget även sina avtal utifrån:

 • Risk
 • Prisvärdhet
 • Trygghet
 • Stockholms Elbolag sammanlagda rekommendationsnivå

Mest prisvärt enligt Stockholms Elbolag

Vilket avtal som är mest prisvärt beror på flera faktorer och kan därmed ändras över tid. I augusti 2021 rekommenderade företaget avtalet med namnet ”Premium Garanti”. Detta med en prisvärdhet på 4/5 vilket kan rekommenderas mot de andra två avtalen med prisvärdhet på 2/3 samt 3/3.

Premium Garanti

Premium Garanti är ett elavtal som primärt rekommenderas till företag samt villaägare. Det unika med denna produkt är att den har ett fast pris – men bara under vintern.

 • Bindningstid på 1 – 5 år
  Avtalet kan bindas på 1 till 5 år. Som privatperson är det generellt fördelaktigt att binda på ett få antal år. Många vet inte ens om de bor kvar efter 5 år.
 • Samfaktura
  Som med alla avtal hos Stockholms Elbolag används samfaktura. I korthet innebär detta att samtliga kostnader hos dem samlas på en faktura – även om det exempelvis skulle finnas flera olika anläggningar. Detta är primärt en fördel för företag som har verksamhet på flera olika ställen.
 • Fast pris under vintern
  Det som framförallt är unikt med detta elavtal är att det har fast pris från oktober till mars. Det kan därmed inte bli någon otrevlig överraskning om det blir extra kallt ett år. Resterande del av året har avtalet istället rörligt pris.
 • Lågt pris under sommarmånaderna
  Stockholms Elbolag har som mål att alltid kunna konkurrera med priset. Det sker bland annat genom att de inte har egen produktion och är bunden till just deras egen el. Istället köps elen in från flera olika producenter.
 • Låg risk
  På en skala mellan 1 – 5 ger Stockholms Elbolag detta avtal en 2:a gällande risknivå. Det avtal som har lägst risk har en 1:a eftersom det har fast pris under hela året. Men eftersom det fasta priset gäller under de månader där elkonsumtionen kan variera kraftigt minimeras risken betydligt.