Välj en sida

Trädfällning innebär alltid en viss risk. Detta inte minst om en oerfaren privatperson vill ta ner ett träd på sin egen villatomt. Ett företag inom branschen, Fagerskogen i Enköping, listar ett par viktiga punkter att ta tänka på.

Finns risk för skada på egendom?

Det första en person bör kontrollera är om trädet kan skada egendom om det skulle falla snett. Är det en stor skogstomt där trädet kan falla fritt – eller på en tomt där trädet kan råka falla över grannens tomt? Skulle fällningen ske på ett sätt som gör att egendom skadas så är personen fullt skadeståndsskyldig till de skador som uppkommer. Visserligen kan försäkringar täcka en del av kostnaden – men är det värt det?

Större träd kan fällas i sektioner

Trädfällning i Enköping kan antingen ske genom att trädet fälls med motorsåg vid roten av stammen – eller via sektionsfällning. Finns det inte möjlighet att fälla trädet i helhet måste det fällas i sektioner. Personal som är utbildad inom trädfällning klättrar då upp (med säkerhetsutrustning) i trädet och fäller grenar, toppen och så vidare och firar ner dessa från trädet. Detta bör INTE ske av en privatperson då det medför en förhöjd säkerhetsrisk.

Skyddskläder är A och O

Var noga med att kontrollera att varken djur eller människor finns i närheten när fällning sker. Kom ihåg att trädet även kan falla snett eller ”studsa till”. Det bör alltså inte heller stå människor bakom den som fäller även om detta kan upplevas tryggt. Skyddskläder ska alltid användas. Även här ”fuskar” många privatpersoner och använder enbart handskar och eventuellt hjälm.

Fagerskogen – Trädfällning i Enköping med omnejd

Fagerskogen Skog & Markentreprenad är ett företag som erbjuder trädfällning och markarbeten i Enköping samt städer i närheten. Företaget presenterar sina tjänster med att de genomför:

  • Trädfällning
  • Avancerad trädfällning (när exempelvis trädet står nära hus)
  • Markarbeten

Företaget har en ”modern maskinpark i Enköping” vilket innebär att de kan genomföra de flesta markarbeten så som förberedelse av tomter, gångvägar och grundarbete inför byggnationer. Källa: Fagerskogens hemsida. Med reservation för eventuella felaktigheter. Artikeln ovan ska enbart ses som allmän och inte kopplad till ett specifikt företag eller verksamhet. Ska avancerad trädfällning ske bör alltid ett lokalt företag kontaktas för att detta ska kunna ske säkert.