Välj en sida

JO´s Fönsterbyggare är ett företag från Uppsala som primärt arbetar med fönsterbyte och fönsterrenoveringar. På dess hemsida förklaras hur processen med byte går till och vad kunden kan förvänta sig.

 1. Förbesiktning
  Vid förbesiktning kontrolleras behoven. Mätningar sker och besiktning genomförs för att en komplett lösning ska kunna presenteras. Kan de repareras eller behöver fönsterbyte ske? Behöver alla fönster bytas eller bara vissa?
 2. Arbete
  Om offerten godkänns kan arbetet planeras in utifrån kundens önskemål och företagets möjligheter. Är det exempelvis studentbostäder i Uppsala som ska renoveras finns fördel att göra detta på sommaren när de flesta studenter har åkt ifrån staden.
 3. Följa arbetets gång
  Ett byte tar mellan en och tre dagar. De som bor i lägenheten kan följa processen via den kontrollplan som sätts upp på ytterdörrens insida. Där beskrivs de olika momenten varpå det noteras när dessa är genomförda. Det innebär att det alltid är tydligt hur långt som hantverkarna kommit i processen.
 4. Frågor på vägen
  Det kan alltid uppstå frågor på vägen. Det är därmed viktigt att ha en kommunikationsväg som kunden känner sig trygg med. Vid stora projekt finns alltid en projektledare som kan kontaktas oavsett vilka frågor som uppstår. Därefter kan projektledaren fördela arbetsuppgifter, följa upp uppdrag samt kommunicera till rätt hantverkare.
 5. Kontroll
  När bytet är genomfört kan kunden kontrollera arbetet. En garanti ingår även alltid på utfört arbete.

Skillnad vid fönsterbyte av annat företag i Uppsala?

I grunden sker fönsterbyte på samma sätt oavsett vilket företag som anlitas. Det som kan skilja företagen åt är snarare detaljer:

 • Specialinriktning
  JO´s har specialiserat sin verksamhet främst mot bostadsrättsföreningar och flerbostadshus. Med andra ord de lite större projekten som både kräver god kommunikation/informationsflöde samt projektledning. Andra företag kan vara mer inriktade mot privatpersoner och genomför därmed även de mindre projekten.
 • Fönsterexperter eller allmän kunskap
  Det finns flera olika företag i Uppsala som hjälper till med fönsterbyte. Exempelvis kan flera snickare erbjuda denna hjälp. Är det däremot stora projekt eller komplexa projekt kan fönsterspecialister behöva kontaktas för rätt kompetens.
 • Priset
  Ska alla fönster bytas inom en bostadsrätt handlar det om relativt stora summor. Som kund bör alltså offert skickas till flera snickare/byggbolag/fönsterföretag i Uppsala för att offert ska fås på uppdraget.