Välj en sida

Partiellt stambyte är både bättre ekonomiskt och funktionsmässigt än ett komplett stambyte. Men hur fungerar det? Det visas i detta exempel.

Partiellt stambyte hos Bostadsrättsföreningen Räven

BRF Räven har bostäder från 70-talet och en fråga som lyfts av styrelsen är om stambyte behöver ske. De har haft konsulter som inspekterat rören och kommit fram till att byte av stammar kan behöva ske inom 8 – 10 år. Därmed beslutar styrelsen att påbörja partiellt stambyte fram till den dagen då resterande stambyte ska genomföras.
När en medlem i föreningen vill renovera badrummet tar personen kontakt med styrelsen. De kontaktar i sin tur VVS-företaget som är involverad i den partiella stambyte som pågår. De kommer nu att kontakta medlemmen och ange vad de gratis kommer att utföra när badrummet är utrivet. Det handlar om byte av vissa ledningar och anslutningar till stammen. Detta är något som föreningen betalar eftersom det så tydligt underlättar för kommande stamrust.

När badrumsrenoveringen är klar har därmed denna del av stamrusten redan genomförts. När sedan hela fastigheten ska renoveras påverkas medlemmen minimalt. Den största insatsen i lägenheten är redan genomförd.

  • Kostnadseffektivt
    När badrummet renoveras rivs ytskikt bort och rören friläggs. Det är därmed mycket enkelt för VVS-företaget att gå in och genomföra partiellt stambyte. Detta till skillnad mot om stambyte ska ske i en lägenhet där badrummet måste rivas enbart för att rören behöver bytas. För föreningen blir det en lägre kostnad och dessutom blir det mer praktiskt för lägenhetsinnehavaren.
  • Praktiskt för lägenhetsinnehavaren
    Eftersom partiellt stambyte genomförs i samband med badrumsrenoveringen behöver inte badrummet rivas igen vid kommande stambyte. Därmed påverkas lägenhetsinnehavaren betydligt mindre under tiden för den större renoveringen. Visserligen kan dusch och toalett stundtals vara obrukbara (eftersom de större ledningarna byts) men man slipper åtminstone hantverkare i hemmet under en lägre period eftersom rusten redan är genomförd i lägenheten.

Vad händer om inte partiellt stambyte sker?

Skulle däremot medlemmen genomföra en badrumsrenovering utan att först kontakta styrelsen finns risken att inte alla rörledningar byts ut och förbereds för stamrusten. Dessutom kanske det inte heller finns dokumentation kring vilken renovering som skett. Det kan därmed resultera i att badrummet behöver rivas vid stamrusten för att säkerställa att rätt renovering sker över hela bostaden. (Detta är enbart exempel. Ska ej förknippas med eventuella föreningar i Sverige med samma namn)