Välj en sida

Genom att göra en rörinfodring (relining) kan du renovera rör som har spruckit eller gått sönder på andra sätt. Detta utan att behöva byta ut rören helt och hållet. Vad detta betyder är att du inte behöver betala för omfattande och kostsamma friläggningar av rörsystemet. Detta är en anledning till att många fastighetsägare väljer relining i Landskrona framför andra metoder.

Det hela går till på så vis att ett material sprutas in i rörets insida. Därigenom skapas så att säga ett nytt rör inuti det gamla röret. Materialet täcker nämligen röret invändigt och ser till att täta eventuella sprickor och håligheter i det. Så fort materialet har stelnat och härdat är processen klar. Detta arbete går fort att utföra och är mer kostnadseffektivt än att byta ut rören som vid till exempel ett stambyte. Dessutom påverkas de företaget eller privatpersoner som bor eller verkar i byggnaden minimalt.

Effekterna av en väl utförd relining i Landskrona

Som vi redan har nämnt är en rörinfodring ett mer skyndsamt sätt att reparera rören än att byta ut dem. Vi har även varit inne på att rören inte behöver grävas fram och friläggas. Detta sätt att renovera rör lämpar sig dessutom för alla sorters rörstorlekar och -längder, och även för vinklade rörsystem. Så denna metod är med andra ord såväl snabbare som billigare, mer bekväm och även mer hållbar än att ersätta rören med nya sådana.

Dessutom finns det ytterligare effekter av en väl utförd relining:

  • Vattenflödet i rören kan öka efter renoveringen. Detta beror på att det nya, inre röret är så mycket jämnare och slätare än det befintliga rörets ojämna och skrovliga innanmäte.
  • Det nya, inre rör som skapas vid en relining i Landskrona kan ofta hålla i 50 år eller längre. Detta gör att metoden har en väldigt lång hållbarhet och livslängd.

Som du märker är rörinfodring ett utmärkt alternativ till ett rörbyte. Om du har ett rörsystem med rör som har spruckit eller gått sönder på andra sätt bör du därför överväga denna metod. Det går knappast att motverka vattenläckor på ett mer effektivt och ekonomiskt sätt!