Välj en sida

Det går att hyra byggnadsställningar i Trollhättan från privatpersoner (exempelvis via Blocket), mindre byggföretag samt rena uthyrningsföretag. Priser, kvalité, utbud och service kan variera en hel del. Som kund finns en fördel att se på vilken kvalitetssäkring som finns.

Hur säkerställs kvalité?

Det finns inget som garanterar till 100 % att ett företag håller hög kvalité och följer branschens riktlinjer. Men om de är anslutna till olika branschorganisationer har de skrivit under på att följa dessa organisationers förhållningssätt, arbetssätt och metoder. Det bör i alla fall ge en viss säkerhet för slutkunden. Skulle det visa sig att ett företag inte följer dessa riktlinjer kommer de bli uteslutna från organisationen.

Organisationer för uthyrning av byggnadsställningar i Trollhättan

Följande exempel på branschorganisationer, och regelverk, är taget från ett uthyrningsföretag som jobbar med byggnadsställningar i Trollhättan. De lyfter fram sina medlemskap för att därmed ge trovärdighet och säkerhet till kunden.

  • STIB
    STIB är en rikstäckande branschorganisation som vänder sig till samtliga montörer av byggnadsställningar. Via deras hemsida går det att se samtliga medlemmar och även filtrera fram dessa utifrån stad. På detta sätt går det enkelt att se vilka företag i Trollhättan som är medlemmar.
  • Sveriges Byggindustrier
    Sveriges Byggindustrier är en stor branschorganisation som vänder sig till arbetsgivare inom ett flertal olika branscher inom byggindustrin. Då större byggnadsställningar framförallt används vid byggnationer är det många företag som väljer att vara med i denna organisation.
  • ID06
    ID06 är ett säkerhetssystem som innebär att de anställdas kunskaper verifieras via en central verifieringsportal. Därmed kan även arbetsgivare, leverantörer eller kunder kontrollera att de som utför arbetet har rätt kompetens.

Varför är det viktigt?

När det kommer till säkerhet är det dumt att snåla… Företag som har funnits länge i branschen, som är branschanslutna och har certifieringar kan ge en större trygghet för kunden. Skulle det bli en tvist kan även vissa branschorganisationer gå in och medla eller ange sin åsikt i frågan. Många gånger räcker detta för att parterna ska komma överens.
Men självklart beror allt på hur stora byggnadsställningar som ska hyras samt vad de ska användas till. En privatperson som vill komma upp 1,5 meter för att måla fasaden behöver självklart inte ha samma säkerhetstänk som företaget som gör en fasadrenovering på ett höghus.