Välj en sida

Kamerabevakning är vanligt bland företag – det kan förebygga och motverka olika typer av brott vilket i sin tur ger en ökad trygghet och säkerhet. Det är dock inte alltid nödvändigt – det beror lite på vad det är för typ av företag och vilket behov som finns för ökad säkerhet. Nedan finns mer att läsa om kamerabevakning – hur det skaffas, var det används och framför allt varför det kan vara bra.

Hur skaffas kamerabevakning för företag?

Den som bestämt sig för att utrusta sitt företag med kamerabevakning kan göra det på flera sätt. Det finns olika övervakningskameror att köpa, bland annat de som köps i butik, installeras och sedan kopplas till en app. På så vis går det att hålla koll på företagets lokaler även på avstånd.

Ett annat sätt att skaffa kamerabevakning till ett företag är att ta kontakt med en larmleverantör. Kameror är ofta en del av ett större larmsystem hos just företag och här går det att få hjälp att skräddarsy ett system som passar verksamheten. Den som väljer det alternativet kan även få systemet uppkopplat mot en larmcentral – vilket gör att operatörerna där kan skicka ut väktare, polis eller räddningstjänst beroende på vad larmet gäller.

Var placeras kameror?

Var kamerorna placeras beror till stor del på vilken typ av verksamhet som ska skyddas och vad som behöver bevakas. Det finns kameror för både – inom och utomhusbruk och dessa placeras där de gör som mest nytta.

  • Entré och andra ingångar
  • Värdefulla tillgångar
  • Lager

Varför kamerabevakning?

Det finns flera orsaker till att kamerabevakning på ett företag kan vara bra. Som tidigare nämnt för att skapa en ökad trygghet och säkerhet. Kameror kan förebygga olika typer av brott, så som inbrott, stöld, skadegörelse, brand och våld. Listan av brott kan alltså göras lång och skulle ett brott ske, trots förebyggande åtgärder, så är uppklaringsmöjligheterna större om brottet har fångats av en kamera.

Det faktum att en larmcentral, i dom fall kamerorna är uppkopplade mot en sådan, gör också att åtgärder kan vidtas snabbt. Så snart ett larm kommer in skickas lämplig hjälp till platsen beroende på vad som hänt, och det finns därmed en större chans att gripa en eventuell gärningsperson.