Välj en sida

Det finns flera hantverksyrken som är involverade vid en nybyggnation och/eller renovering. Genom att utbilda sig inom något av dessa yrken ges mycket goda chanser att få jobb. Men vad är lönenivåerna? På hantverkarlöner.se och dess renoveringsblogg visas lönenivåerna för några av de vanligaste hantverksyrkena.

Målare

Som färdigutbildad målare går det att räkna med en lön på, i snitt, 32 000 kr. Självklart spelar det stor roll, lönemässigt, om personen har vidareutbildning, spetskompetens och/eller lång erfarenhet. Men det skiljer även stort över Sverige. Som de flesta hantverkare tjänar de som bor i Stockholm mest. Generellt är lönerna högre där men samtidigt även levnadskostnaderna.

En väg till att bli målare är att börja som lärling. Under denna tid ges betydligt lägre lön men samtidigt ges en utbildning på vägen.

Snickare

Den hantverksgrupp som kanske allra mest förknippas med renovering är snickare. Hantverkarlöner.se hänvisar här till allastudier. De i sin tur anger följande löner.

  • Medianlön 32 000 kr
  • 10 % av alla snickare har lägsta nivån dvs. ca 23 500 kr
  • 90 % har över 35 000

Det är alltså ett mycket brett spann och i likhet med andra hantverksyrken handlar det om kompetens och utbildning.

VVS-montör

För privatpersoner anlitas en VVS-montör främst vid renovering av badrum, kök eller tvättstuga. Dessa hantverkare kan även installera värmepumpar och vattenelement. Lönen inom branschen varierar utifrån flera faktorer. Enligt hantverkarlön är det även skillnad mellan privat och offentlig sektor. Inom privat ges i snitt 33 200 kr och inom offentlig sektor i snitt 31 000 kr.

Elektriker

Som privatperson får renovering ske på egen hand inom alla projekt – men inte inom el. Det är den enda bransch där det krävs auktorisation för att få utföra vissa specifika moment. Som privat elektriker ges en medellön på 32 800 kr samt inom offentlig sektor 32 300 kr.

Renovering som egenföretagare

De siffror som nämns ovan är vad anställda får i medel. Som nämnts varierar det kraftigt utifrån flera olika faktorer. Dessutom är det, inom vissa branscher, mycket vanligt att driva eget företag. Väldigt många elektriker arbetar i eget företag eller är anställd i en mindre firma. Detsamma gäller exempelvis målare och snickare.

Att presentera lönenivåerna för egenföretagare blir betydligt svårare då de, utöver lön, även kan ta aktieutdelning.