Välj en sida

Det finns många saker att tänka på när man är fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening. En av de saker som engagerar mer än någonting annat är större underhåll. Därför är ett stambyte i Stockholm en faktor som kan få huvudstadens lägenhetsköpare att skygga undan och medlemmarna i bostadsrättsföreningen att fly som om de flydde från svärd.

Vikten av en aktuell och uppdaterad underhållsplan

Stammarna i en fastighet brukar vanligtvis hålla i cirka 30 till 50 år. En viktig faktor som påverkar livslängden negativt är slitage. Två andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är vilket material rören är tillverkade av samt kvaliteten på detta.

Som fastighetsägare eller styrelsemedlem i en bostadsrättsförening vill du inte få obehagliga överraskningar som påverkar verksamheten negativt. Till exempel önskar du inte plötsligt få en underhållsåtgärd som du inte har planerat för kastad i knät på dig. Därför är det viktigt att ha en realistisk underhållsplan för de större underhållsåtgärder som oundvikligen kommer behöva utföras förr eller senare. Denna plan bör innehålla information om ungefär när det är dags att byta stammarna. Även den ungefärliga kostnaden för stambytet bör framgå av underhållsplanen.

Med denna plan för underhållsarbete i åtanke är det sedan viktigt att man förhåller sig till den. Föreningen eller fastighetsägaren bör följa de tider som framgår i planen i den utsträckning som detta är möjligt att göra. Därmed är det också viktigt att planen hålls uppdaterad och alltid är aktuell.

Så vet du om det vankas stambyte i Stockholm i din fastighet

Det finns flera faktorer som är svåra att räkna med och som kan sätta underhållsplanen ur spel. En av dessa är om det plötsligt uppstår en allt större mängd vattenläckor och vattenskador i fastigheten.

Det lättaste sättet att få reda på hur det står till med rören är att:

  • Anlita en konsult som utför en förstudie av stammarna samt fastighetens våtrum.
  • Konsulten kan antingen göra en okulär besiktning eller filma rörsystemet.
  • Därefter får ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening reda på statusen på fastighetens badrum och rör.

Därför är en förstudie inför ett stambyte en bra investering som tar pulsen på rörsystemet.