Välj en sida

I takt med den ökade avregleringen av elmarknaden har flera innovativa och spännande energilösningar dykt upp som gångbara alternativ. Därför är det viktigt för dig som konsument att förstå konceptet av vårt spotpris idag och hur detta påverkar din månatliga elräkning. Denna artikel är tänkt att ge dig en grundläggande förståelse för vad spotpriser är och hur dessa påverkar dina elkostnader.

Vad är spotpriser?

När det handlar om elektricitet är spotpriset det pris till vilket elektriciteten för närvarande handlas för omedelbar leverans på den öppna marknaden. Dessa priser bestäms utifrån tillgång och efterfrågan samt kan fluktuera ganska kraftigt under en enskild dag. Faktorer såsom vädret, produktionskapaciteten och efterfrågan under specifika tider på dygnet eller den aktuella årstiden kan påverka priset uppåt respektive nedåt.

 

Är du intresserad av att få reda på vad Sveriges spotpris idag står i? Klicka dig då vidare till den länkade sidan så finner du denna information!

Sveriges spotpris idag påverkar dina elkostnader på detta sätt

Din elräkning består vanligtvis av en blandning av flera olika kostnader. Några exempel på de saker som du betalar för är elproduktionen, elöverföringen och kostnaderna för distributionen av elen. På en avreglerad marknad är vanligtvis elproduktionen direkt kopplad till vårt spotpris idag.

 

Vad detta innebär är att ditt elpris per kilowattimme är kopplat till fluktueringarna i spotpriset. Detta förutsatt att du har ett rörligt elpris snarare än ett fast sådant. Då ökar ditt elpris i takt med att spotpriset stiger. Men om spotpriset istället sjunker minskar även prisen på den el som du förbrukar.

Så kan du hantera denna volatilitet i spotpriset

Spotpriset kan under vissa förutsättningar ge dig möjlighet att spara pengar. Detta genom att du kan förbruka mer el under de tider på dygnet då priset är lägre. Men samtidigt kan det kosta dig mer att förbruka el under vissa tider på dygnet. Du kan hantera denna volatilitet i prissättningen på följande sätt:

 

  • välj ett elabonnemang med fast elpris
  • planera din elförbrukning utifrån spotpriset
  • energieffektivisera din bostad.

 

Dessa är några exempel på enkla och effektiva åtgärder som kan göra stor skillnad i längden.