Välj en sida

Ett stambyte i Stockholm är ett viktigt och kritiskt arbete som kräver en realistisk tidsplan. Men det räcker faktiskt inte med att ha och följa en bra plan. Det krävs även att de hantverkare som utför arbetet är kompetenta samt att hyregästerna informeras om arbetet. Läs vidare så berättar vi varför dessa tre faktorer är så pass viktiga framgångsnycklar när stammarna i en fastighet ska bytas!

3 nycklar till ett framgångsrikt stambyte i Stockholm enligt hantverkarna själva

Om man vill få ett korrekt och tillförlitligt svar på vad ett stambyte i Stockholm kräver bör man naturligtvis fråga proffsen. Frågar du installatörer som har till uppgift att byta stammar i fastigheter svarar de generellt sett att dessa är de tre viktigaste nycklarna:

  • En realistisk tidsplan. Men det räcker inte med att bara ta fram en tidsplan för arbetet. Lika viktigt som att planen överhuvudtaget existerar är att alla inblandade parter är införstådda med hur den ser ut. Detta gäller såväl hantverkare som fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom behöver tidsplanen följas eftersom alla är så pass beroende av att allt flyter på som det ska.
  • Kompetent arbetskraft. Det är naturligtvis även viktigt för det företag som utför bytet av stammarna att ha tillgång till kompetent arbetskraft. Dessutom behöver de även ha bra utrustning som hjälper hantverkarna att utföra arbetet på bästa möjliga sätt. Ytterligare en viktig faktor är att företaget ifråga har duktiga underentreprenörer. Detta för att undvika och lösa de olika problem som kan dyka upp vid stambyten, såsom asbest eller udda dimensioner på rören.
  • Information till hyresgäster. Det finns flera olika sorters stambyten som kan göras och i vissa fall bor de boende kvar i fastigheten under den tid som arbetet pågår. I dessa fall blir planeringen än viktigare och det är viktigt att hyresgästerna informeras om arbetets tidsplan. Om de boende flyttas ut ur fastigheten kan hela systemet på vatten tömmas men om de bor kvar måste vattnet vara på. Då finns det också en risk att hantverkarna råkar borra i de befintliga ledningarna.

Med dessa nycklar på plats är sannolikheten stor att arbetet fortlöper som planerat.