Välj en sida

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har en viktig roll i strävan att främja ett hälsosamt inomhusklimat och effektivisera energianvändningen. I grund och botten är detta en typ av omfattande process för inspektion av ventilationssystemen i byggnader. Precis som namnet antyder är denna kontroll obligatorisk och regleras i lagstiftningen. Den är därför viktig dels ur ett juridiskt perspektiv men även för att säkerställa att ventilationssystemen i svenska byggnader är sunda och fungerar väl. Läs vidare för att lära dig mer!

4 anledningar till att det är viktigt att regelbundet utföra OVK

Varför är det då så viktigt att utföra en OVK på regelbunden basis? Detta är viktigt av flera skäl:

  • Förbättra luftkvaliteten. Vikten av att regelbundet utföra obligatoriska ventilationskontroller ligger i det ultimata målet med dessa kontroller. De syftar nämligen till att förbättra luftkvaliteten inomhus samt att minska energianvändningen i våra svenska byggnader. De ventilationssystem som används i byggnaderna är viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande. Så genom att optimera deras funktion och användning kan vi minimera risken för hälsobesvär kopplade till luftvägarna, allergier och andra besvär.
  • Säkerställa underhållet av ventilationssystemet. Ett ventilationssystem som underhålls på rätt sätt kan signifikant bidra till att hålla nere energianvändningen i en byggnad. Ett effektivt system optimerar den energi som används, minskar slöseri av energi samt bidrar till en mer hållbar och miljövänlig användning. När ett ventilationssystem fungerar som allra bäst reglerar det temperaturen inomhus på ett effektivt sätt och minskar samtidigt behovet av uppvärmning eller nedkylning. Därmed blir elräkningen lägre och koldioxidavtrycket minskas.
  • Se till så att systemet fyller sitt syfte. Kort och gott är OVK ett koncept som är framtaget för att se till så att ventilationssystemen uppfyller sitt tilltänkta syfte. I samband med inspektionen kontrolleras bland annat hur pass rent systemet är, för att se till så att det inte finns föroreningar som försämrar systemets funktion. Dessutom bekräftar man att systemet fungerar som det är tänkt att göra.
  • Värna vår hälsa och miljö. Genom att prioritera dessa obligatoriska kontroller kan vi säkerställa att de ventilationssystem som vi investerar i är hållbara och fyller sin funktion. Dessutom säkerställer vi samtidigt att inomhusluften är av god kvalitet samt att vi värvar vår hälsa och vår miljö.